شرکت آرمان تجارت سامين

آرمان تجارت سامين

شرکت آرمان تجارت سامين | خرید و فروش پودر کربنات کلسیم | ﻣﺸﺎورە در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺪاث و ارﺗﻘﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻄ تولید

آرمان تجارت سامین

 

شرکت آرمان تجارت سامین با تجربه و سابقه بالغ بر دو دهه موسسین خود در صنایع مرتبط با تولید پودر و با شعار :


کاهش هزینه های تولید و ارتقا کمیت و کیفیت محصول در صنعت پودر کربنات کلسیم تاسیس گردیدە است .

 

به منظور نیل به این هدف، چهار بخش زیر در شرکت تشکیل گردیده و آماده ارائه سرویس به کارفرمایان محترم می باشد:

بخش اول : اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورە در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺪاث کارﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟید ﭘﻮدرﮐربنات کلسیم

بخش دوم : اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورە در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻄﻮط موجودتولید پودردر کارخانجات فعال در این زمینه

بخش سوم : خدمات خرید و فروش پودر کربنات کلسیم غیر پوشش دار و پوشش دار

 

درباره آرمان تجارت

بانک دانش

آنچه برای شما مهم است را انتخاب کنید.

مشتری مداری

مشتری مداری

کارایی و رضایت مشتریان معیار اصلی ما برای همه برنامه ها و اقدامات است.

متعهد شد

متعهد شد

ما به طور کامل آنچه را که تعهد کرده ایم اجرا می کنیم

تاثير گذاری

تاثير گذاری

ما دائماً نوآوری می کنیم تا با حداقل منابع بهترین نتیجه را بگیریم

تعاونی

تعاونی

ادغام در راه حل ها، هماهنگی در اجرا و به اشتراک گذاری دستاوردها